Cykl graficznych wypowiedzi na temat wewnętrznych przestrzeni architektonicznych
w przedstawieniach dwuwymiarowych. Prace są komentarzem do procesu powstawania obrazu architektonicznego, którego bazową tkanką są zbiory linii, płaszczyzn oraz barwnych plam, organizujących przestrzeń. Z ich podstawowych właściwości, czyli kierunków, objętości, rytmu, nasycenia i jasności, poprzez oderwanie ich od pierwotnych znaczeń, powstają nowe kompozycje świadczące o dynamice, harmonii, intensywności, przyswajalności i dostępności, czyli właściwościach za pomocą których rozważamy jakość samej architektury.
Back to Top