MOJA MISJA
...to stworzenie wizualnej opowieści o miejscu, gdzie goście doświadczają komfortu, spokoju i profesjonalnego oraz ciepłego przyjęcia przez personel. Moim celem jest przekazanie Państwu materiału, który zrealizuje Państwa cele marketingowe i będzie stanowił regularne i niezawodne źródło dochodów. Krótko mówiąc za pomocą obrazów wywołać emocje, które zamienią internetowych surferów w Państwa klientów.

MY MISSION
… is to create a visual tale about a place where guests experience comfort, peace as well as professional and warm welcome by the staff. My aim is to provide you with material that will help you in achieving your marketing goals and will be your regular and reliable source of income. In short: to use images evoking emotions that will turn lookers into bookers.
Hotel Seaside Park w Kołobrzegu
Doświadczenie
Po osiemnastu latach w branży dysponuję potężnym bagażem doświadczeń jako fotograf ale również jako projektant wnętrz oraz wykładowca. Każda z tych branż daje unikalne umiejętności i wiedzę, które staram się wykorzystywać w całym zakresie moich działań. Proces powstania i przygotowania materiału jest oparty na specjalistycznym oprzyrządowaniu, od optyki i oświetlenia poprzez sprzęt komputerowy po system przechowywania, udostępniania i backupu danych, wszystko by zapewnić wysokiej jakości usługi w trakcie całego procesu. Moje fotografie trafiają do Internetu, katalogów, ulotek, czasopism, na billboardy, stoiska wystawowe itd. Pracuję bez ograniczeń terytorialnych.
Experience
I started my professional career in the field of photography at the second year of my studies. After eighteen years, I have a wealth of experience as a photographer but also as an interior designer and lecturer. Each of these fields offers unique skills and knowledge that I try to use in the whole range of my activities. The process of creation and preparation of material is based on professional equipment, such as optical and lighting tools, computers, and the system of data storage, sharing and backup – all of them to provide high-quality services during the entire process. My photographs are presented in the Internet, catalogs, leaflets, magazines, billboards, exhibition stands, etc. I work without territorial restrictions.
Hotel Radisson Blu w Świnoujściu
Hotel Baltic Park Fort w Świnoujściu
Proces
Relacje z klientem są dla mnie zawsze priorytetem. Stworzenie dobrego materiału wymaga dobrej obserwacji, znajomości branży i umiejętności technicznych ale przede wszystkim umiejętności poznania i zaspokajania potrzeb oraz oczekiwań zleceniodawcy. Jestem świadomy tego że przygotowanie i realizacja sesji to zazwyczaj praca zespołowa, wymagająca przygotowania realnego harmonogramu oraz organizacji zasobów; wiąże się to czasem i dodatkowymi kosztami z Państwa strony. Dzięki doświadczeniu w fotografowaniu różnych obiektów architektonicznych jestem w stanie celnie określić wszystkie czynniki mogące wpłynąć na przebieg sesji, dzięki czemu przeprowadzić ją sprawnie i bez komplikacji.

Process
I have always prioritized my relations with customers. Creating good material results from good observation, knowledge of the domain, technical skills, but - above all - ability to learn and meet customers’ needs and expectations. I am aware that arrangement and implementation of sessions are usually an effect of teamwork. It involves preparation of a real schedule and organization of resources; it requires time and additional costs on the customers’ part. Because of my experience in photographing various architectural objects, I am able to accurately determine all factors that may affect the course of a session, thanks to which it can be carried out efficiently and without complications.
Penthouse w Dune Resort Mielno
Hotel Kyriad i Restauracja Farina
Skarpa Resort Ustronie Morskie
Apartament Baltic Park Molo w Świnoujściu
Pałac Paprotno
Maritime Residence w Międzyzdrojach
Inwestycja hotelowa w Ustroniu Morskim

Możesz też polubić | You may also like

Back to Top