Absolwent Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ze specjalnością Projektowania Wnętrz. Autor wnętrz publicznych i biurowych, m. in. Sądu w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Biblioteki Publicznej w Goleniowie, siedziby firmy ITM, oraz szeregu wnętrz mieszkalnych.
Współtwórca koszalińskiej Galerii Scena, laureat wyróżnienia specjalnego na Warszawskim Biennale Sztuki Mediów w 2005 roku. Od 2010 roku wykładowca sztuk wizualnych i projektowych w Katedrze Sztuk Wizualnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Twórca Studia BlueBalloons.
Od 17 lat fotografuje zawodowo, głównie obiekty architektoniczne i produkt. Specjalizacja  w kierunku fotografii szeroko pojętego designu jest naturalnym rozwinięciem jego pasji i doświadczenia, które w swoich fotografiach uzupełnia zamiłowaniem do kolorów i geometrii oraz bogatym warsztatem.
Jego prace znajdują się w portfolio klientów reprezentujących szeroki wachlarz branż, od spożywczej przez IT, budowlaną po muzea i galerie sztuki. Andrzej stawia na ciągły rozwój przede wszystkim dzięki konsekwentnemu poszerzaniu sieci klientów oraz podejmowaniu nowych tematów. Podczas pracy stawia szczególny nacisk na ścisłą współpracę z klientami. Wieloletnie doświadczenie wykorzystuje do tworzenia ofert odpowiadających budżetowi, terminom i oczekiwaniom jakościowym swoich klientów.


Graduated from the Design Institute of the Koszalin University of Technology with the specialty of Interior Design. Designed public and office interiors, among others Court Building in Radom, the Starosta Office in Garwolin Dirstrict, the Public Library in Goleniów, the ITM Office, and a number of residential interiors.
Co-founder of the Scena Gallery in Koszalin, awarded the special mention at the Warsaw Biennale of Media Art in 2005. Since 2010, a lecturer of visual arts and design at the Department of Visual Arts of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Founder of the BlueBalloons Studio.
Professional photographer for last seventeen years, mainly architecture objects and product design.
The specialization in photography of broadly understood design is a natural direction of development of his passion and experience, complemented by fascination with colors and geometry as well as his excellent technical competence.
His works are in the portfolio of clients representing a wide range of fields, from food industry through IT and construction, to museums and art galleries. He focuses on continuous development mainly through to the consequent widening of the client network and undertaking new topics. In his work he puts strong emphasis on close cooperation with clients. He uses his many years of experience to create offers that match the budget, deadlines and quality expectations of his clients.
Back to Top